|Pri la revuo| |Nia nova redaktoro| |Nia emerita redaktoro| |Freŝa numero| |Jarkolekto 2012| |Arkivo de jarkolektoj| |Abono| |Detaloj por u6834397_abonpago| |Speciala propono| |Kontaktoj|

Pri la revuo
Nia nova redaktoro
Nia emerita redaktoro
Freŝa numero
Jarkolekto 2012
Arkivo de jarkolektoj
Abono
Detaloj por u6834397_abonpago
Speciala propono
Kontaktoj
Написать автору


Vladimir Samodaj
Ekde la naskiĝo de nia revuo en 1995 kaj ĝis la fino de 2012 ĝia respondeca redaktoro estis Vladimir Samodaj. 18 jarojn li profesie redaktis nian revuon. Ni kore dankas al li pro lia sindona lu6834397_aboro por rusia kaj internacia legantaro Sendube la redaktado de tiu profesia ĵurnalisto lasos rimarkindan spuron en la evoluo de internacia E-movado. Ni deziras al nia samideano kaj nia persona amiko Volodja Memfordonĉik (kiel ni karese kaj ŝerce nomas lin traduke lian familinomon el la rusa) aktivan ripozon dum la emeritado! DOSIERO V. Samodaj estas profesia interpretisto kaj tradukisto de aru6834397_aba lingvo, ĵurnalisto, kiu havas tre riĉan vivosperton - de multjara lu6834397_aboro en Jemeno, Irako kaj aliaj aru6834397_abaj landoj ĝis redaktoreco de aru6834397_aba eldono de gazeto «Moskvaj Novaĵoj». Krome li estas elstara esperantisto kaj Honora membro de Universala Esperanto-Asocio. Interesiĝas pri lernado de fremdaj lingvoj (jam 12!) kaj fotado (havis kelkajn fotoekspoziciojn).