|Pri la revuo| |Nia nova redaktoro| |Nia emerita redaktoro| |Freŝa numero| |Jarkolekto 2012| |Arkivo de jarkolektoj| |Abono| |Detaloj por u6834397_abonpago| |Speciala propono| |Kontaktoj|

Pri la revuo
Nia nova redaktoro
Nia emerita redaktoro
Freŝa numero
Jarkolekto 2012
Arkivo de jarkolektoj
Abono
Detaloj por u6834397_abonpago
Speciala propono
Kontaktoj
Написать автору


ABONPAGOJ EN RUBLOJ
  Perpoŝta mandato Al prof. Gennadij Miĥajloviĉ Ŝilo, RU-127550, Moskvo, Dmitrovskoe ŝ., d. 27, korp. 1, of. 2131. Bv samtempe sendi al ni (skk@advomos.ru) mendon kun indiko de plena adreso, kien ni sendu la revuon.

ABONPAGOJ EN EŬROJ
  Konto: 408.179.780.010.005.713.19 Ricevonto: Shilo Gennady Banko de ricevonto: ZAO Raiffeisenbank Austria 17/1 Troitskaya, Moscow, 129090, Russia  SWIFT: RZBVRUMM Banko-peranto: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria acc. 1-55.025.928 SWIFT: RZVAATWW Samtempe bv sendi al ni (skk@advomos.ru) mendon kun indiko de plena adreso, kien ni sendu la revuon, kaj kopion de banka ĝirodokumento.

ABONPAGO PERE DE UEA-KONTO
Konto gmsi-h en Universala Esperanto-Asocio. Por pripagi u6834397_abonon bv sendi al financoj@co.uea.org kaj kopie al ni (skk@advomos.ru) ĝiromendon de jena enhavo: "Bv ĝiri de mia UEA-konto ... (metu nomon) sumon de ... eŭroj (metu sumon depende de tarifo de Via lando) al la UEA-konto gmsi-h kiel u6834397_abonon por revuo "Scienco kaj Kulturo". Ne forgesu indiki en Via ĝiromendo plenan adreson kun landokodo, kien ni sendu la revuon.

ABONPAGOJ PERE DE VISA QIWI WALLET
Se Vi havas virtualan monujon Visa QIWI Wallet (http://qiwi.ru), eblas pagi u6834397_abonon sen procentaĵo en rubloj aŭ eŭroj al portebla telefonnumero de la redakcio: +7-903-779-18-91. Bv samtempe sendi al ni retmesaĝon (skk@advomos.ru) aŭ sms-mesaĝon al +7-903-779-18-91 kun detaloj de Via mendo kaj plena adreso kun poŝta kodo, kien ni sendu la revuon.